Uj Ember

2005.08.14
LXI. évf. 33. (2974.)

Ingyenes
egyheti műsorújság,
jubileumi melléklettel!

Főoldal
Címlap
Induljatok áldásommal!
"Nem kapjuk meg a törvényes juttatásokat!"
Veres András püspök a katolikus iskolák hátrányos megkülönböztetéséről
Sok százezer zarándokot várnak a kölni ifjúsági világtalálkozóra
Aranymise Nyíregyházán
Lelkiség
Szívós hittel
Szentírás-magyarázat
Az alázatban fogant kérés
Homíliavázlat
Az eucharisztikus kongresszusra készülünk (3.)
LITURGIA
Csoda Ferrarában
Az Eucharisztia Éve
Az új Éva
A hét liturgiája
Katolikus szemmel
Az egyik legfájóbb kirekesztettség: a munkanélküliség
Egy népszavazás hordaléka (11.)
Az Európa Tanács "Gross-jelentése" (II.)
Fecske-négyes
Élő egyház
Magyar Kálvária Sátoraljaújhelyen
A Magyar Kálvária állomásai
Egy "Ladik"-ban utazunk
Jubileumi könnyűzenei fesztivál Apostagon
Felelősségünk a közéletben
Katolikus egyetemisták találkozója Apostagon
Élő egyház
A németországi katolikus egyház
Evolúció és teremtés
Christoph Schönborn bíboros: Értelmesebb tervet feltételezni, mint "véletlenről" beszélni
Fórum
A homályból a fény felé...
Száz éve született Hans Urs von Balthasar
Kész volt arra, hogy életét adja
Zsíros László vértanú pap emlékezete
"Siessetek jót tenni!"
Ortodoxok egy katolikus szentté avatásáért
Fórum
Zöldülő Ágacskák
Tíz éve telepedtek vissza a klarisszák Magyarországra, öt éve pedig Erdélybe
Fórum
Múltunk
A hazugság ellenszerei
Augusztus
Ami felesleges
Katolikus szemmel
Szülők és nevelők
Hír
Fórum
Egy grandiózus író
Múltidéző
Még dobbanó szív
Csoóri Sándorról - személyesen
Noteszlapok
Az Olvasó írja
Egy család, közös haza!
Ifjúság
Közös Pont a Szigeten
Az interneten is vár a keresztény történelmi egyházak "sátra"
Jubileumi cserkésztábor New Yorkban
Német segítség magyar fiataloknak
A csend ajándékai
XIV. lelkigyakorlatos tábor a bugaci Hittanyán
Kultúra
Pannonhalmi dialógusok
Kortárs művészeti fesztivál Gubajdulinával
Mi lesz veled, Szentendre?
A művésztelep és a város múltjáról, jelenéről
Szent István-díjas a Püski házaspár
Magyar nagyasszonyok 1800-tól tegnapig
Józsa Judit kerámiaszobrász kiállítása
Boldogasszony arca
Nagy Gáspárnak
PALETTA
Fórum
Érték az együttlét!
Ifjúsági missziós tábor Kőszegen
Szegénységben, szeretetben a magyarfalusi napokon
Helyszíni beszámoló Csángóföldről
Magyar püspök a csángók kegyhelyén
Személyektől a közösségekig
Kárpát-medencei Háló-nagytalálkozó Esztergomban
Fórum
A kisfiú és a tudós
A hit útjain C. S. Lewis világában
Felhívás
Egyházi intézmény a drogfüggő fiatalokért
Mozaik
Vendégek Szovátáról
Szorgalmasan virágzó torénia

 

Magyar Kálvária Sátoraljaújhelyen

1935-ben állították fel Sátoraljaújhelyen a századik országzászlót. Ekkor született meg a gondolat, hogy az oda vezető úton, tizennégy stáción megörökítsék a trianoni békediktátum révén elszakított harmincnyolc város nevét emléktáblákkal, idézetekkel, címerekkel.


1936. október 4-én ünnepélyes keretek között adták át az országos közadakozásból az egyetlen nyáron megépült Magyar Kálváriát. A Kis-Szárhegyre vezető úton elkészült tizennégy "állomás" a maga nemében egyedülálló a Kárpát-medencében: hogy "legyen zarándokhelye minden magyarnak, (...) legyen hol imádkozniok hazánk sorsának jobbra fordulásáért..." (Ismertető füzet 1936., Szepesi Bódog piarista)

1938-ban az országzászlóval átellenben a Kis-Szárhegyen kialakítottak egy "szabadtéri dómot".

Ezt a teret lezárja a Szent Korona alakú Szent István- emlékkápolna.

A három részből álló páratlan emlékműegyüttes a II. világháború és az azt követő, hazánkra nehezedő elnyomás, pusztítás, elhallgatás miatt nem tudta betölteni rendeltetését: a táblák, címerek eltűntek, a stációk romossá lettek.

A rendszerváltozás élesztette újjá a Magyar Kálvária gondolatát, és ekkor kezdődött el annak helyreállítása a Városszépítő Egyesület és néhány lelkes lokálpatrióta önfeláldozó munkájának köszönhetően.

A millenniumra a helyreállítás jelentősen előrehaladt. A piarista kollégium diákjai és a Csepellény György Cserkészcsapat állította helyre az Anyák terét. A tér a VI. és VII. állomás között található pihenőhely. Itt egy kereszt szolgál erdei áhítatul. A kereszt talapzatán e felirat olvasható: "Azok a magyar anyák, akik istenfélelemre nevelik gyermekeiket, segítik újraépíteni a magyar hazát."

A helyreállítási munkálatok során közadakozásból valamennyi korábban hiányzó tábla és címer (egy-két helyen csekély eltéréssel) eredeti állapotában a helyére került. A Szent István-emlékkápolna oltárkép domborműve is visszakerült a helyére. (Szent István fölajánlja a koronát.)

A millennium óta évente szerveződik a Magyar diákok és tanárok találkozója a Magyar Kálvárián című rendezvény a Rákóczi Szövetség támogatásával. Hatnapos programra gyűlnek össze a harmincnyolc elszakadt város, az anyaország és a nyugati magyarság diákjai és tanárai.

A "hasonlíthatatlan szépségű Sátor-hegyek" (Petőfi Sándor) ölelésében az emlékmű látogatható. A kirándulók kedvelt programja lehet. A város központjából negyven perc alatt kényelmesen föl lehet sétálni a kálváriához.

N.T.K

A Magyar Kálvária állomásai

I. - Kassa

II. - Lőcse - Késmárk - Igló - Podolin

III. - Besztercebánya - Körmöcbánya Krasznahorka - Trencsén

IV. - Komárom

V. - Pozsony

VI. - Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy - Székelyudvarhely - Kismarton - Csáktornya

VII. - Fiume

VIII. - Temesvár - Szabadka - Zenta- Orsova - Vajdahunyad

IX. - Arad

X. - Brassó - Nagyenyed - Segesvár

XI. - Gyulafehérvár - Marosvásárhely

XII. - Kolozsvár

XIII. - Nagyvárad - Szatmárnémeti - Máramarossziget

XIV. - Eperjes - Munkács - Ungvár

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu