Uj Ember

2005.05.15
LXI. évf. 20. (2961.)

Május 17-21.
Szent István-könyvhét
Budapest,
Ferenciek tere

Főoldal
Címlap
Úgy, mint a gyertya
Bogner Mária Margit korszerűsége
Frissen, színesen, igazan...
Kilencvenöt évesen megújul a Magyar Kurír
A hit egysége, Európa és a nemzet egysége mint pünkösdi ajándék
Veni Creator!
Lelkiség
Küldelek titeket - vegyétek a Lelket
Szentírás-magyarázat
Ünnep - mindennap
Homíliavázlat
Zsoltározás
LITURGIA
Eucharisztia és Szentlélek
A hét liturgiája
(A év)
Katolikus szemmel
"Én veletek vagyok mindennap - a kétszintű érettségin is!"
Élő egyház
"Erőt ad a tetthez, indít a jóra"
Élet a Lélekben
Egyházzenei hetek Szegeden
Az értelmiségi közösségekért
Tízéves a győri Szent László Katolikus Szakkollégium
A zene közösséget formál
IV. Károly csontereklyéi Nyírbátorban
Habermas nagyra becsüli a pápát
Fórum
Nyolcvan év után, ma is őrségben
Nemeskürty István köszöntése
A szeretet tanúja
Huszonöt éve halt meg Bálint Sándor
"Wien, Wien, nur du allein..."
Az Olvasó írja
A mértékadó Mértékadó
KÖNYVESPOLC
Fórum
Ragyogjon rátok a béke fénye...
Ballagás a Patronában
Az első lépés: fedezzük fel értékeinket
A párizsi városmisszió tapasztalatai, tekintettel 2007-re
Fórum
A profit és az ember
Keresztény vállalatok Magyarországon
A "Budapesti nyilatkozat" támogatása
Fórum
Hallatszani is kell...
Gondok és remények között az egyéves Magyar Katolikus Rádió
Evangelizáció a háztetőkről
Tizenöt éves a Vallási és Egyházi Műsorok Szerkesztősége
Ifjúság
Nagymaros - központban az eucharisztia
Készüljünk együtt a május 21-i találkozóra!
A Lélek ajándékaira várva
Pünkösdi bérmálkozók vallanak hitükről, istenkapcsolatukról
Szólj hozzá!
Rövid hírek
Fiatalok verbuváltak Bécs terein
Tekintély
Kell a vers!
Országos kezdeményezés Somogyból
Rejtvény
Kultúra
Az Isten-kereső József Attila (7.)
"DOLGAIM ELŐL REJTEGETLEK"
Ötszáz éve született Thomas Tallis
Isten játszik?
Paletta
Mozaik
A pápa székfoglalója
Mindszenty-emlékmise Rómában
Könyvtármegáldás a PMI-ben
Dedikálások a Ferenciek terén
Szent István-könyvhét
Rókalepke

 

"Erőt ad a tetthez, indít a jóra"

Élet a Lélekben

Szentlélek jöjj, lobogó láng, / Szentlélek jöjj, a világ vár... - hallatszik ki a gitár- és énekszó a kaposvári püspöki székház nagyterméből. Márciustól csaknem százan találkoznak itt szerdánként, hogy dicsőítsenek, tanúságtételeket és tanításokat hallgassanak, s hogy befogadják a Szentlélek ajándékait.


A zenei kíséret része a dicsőítésnek

Az Élet a Lélekben szemináriumra - amelyre munkafüzetben rögzített metodika alapján készülnek a résztvevők hétről hétre -, fiatalok és idősebbek egyaránt jelentkeztek. Néhány tanítást Balás Béla püspök is vállalt, aki a Szentlélekről azt vallja:

- Ő bennem az evidencia, a magától értetődöttség. Amikor érint, már mindent értek, és tudom is, mit kell tennem. Ha ellenállnék neki, belepusztulna a bensőm, s nem lenne rá bocsánat. Ő az egyetlen, akit ha kérünk, megkapjuk, és ő egyedül elég is. Tőle megszépül minden. Ő az a szeretetben, ami az ösztönön túl van. Ezért nem múlik, nem mállik, megőrzi fiatalságom. Ő tesz korszerűvé, mert kiemel a múltamból, leszállít a fellegekből, erőt ad a tetthez és indít a jóra. Nélküle csak igazodnék, izgulnék és pirulnék. Ő számomra a szabadság és a távlat. Vele kezdődik minden és mindenki, te is és én is. Ő vezet egymáshoz és haza. Te és én csak vele mondhatjuk azt, hogy "mi", meg azt, hogy "igen". Ő a hűség titka. Kérjük őt: Jöjj, Szentlélek Úristen!

Rumszauer Miklós, a kaposvári Szent Margit-Szent József-plébánia plébánosa szerint azért van szükség ilyen szemináriumokra, hogy emberi keretek között képesek legyünk befogadni és elmélyíteni magunkban az isteni kegyelmet. Mint megjegyezte, a hívek közül sokakban él a vágy arra, hogy minél mélyebben megtapasztalják az Istennel való közelséget és közösséget. A résztvevőket ilyen tapasztalatokhoz segíti hozzá az életgyónás, a pünkösdi Lélekáradás és a Szentírás hívő szemléletű forgatása.

Varga László, a Szent Imre-templom plébánosa már több alkalommal indított Szentlélek-szemináriumot a somogyi megyeszékhelyen, és Szekszárdon, Siófokon és Veszprémben is vállalt tanítást. Egyik küldetési misén azt mondta szentbeszédében: szeretné, ha lángra lobbanna Kaposvár. Ekkor ragadt rá a jelző: a "gyújtogató" plébános. Vállalja ezt, hiszen mindannyiunkban él a Lélek tüze, ám azt folyamatosan élesztgetnünk kell. S hogy mit tart a mostani szeminárium legnagyobb ajándékának?

- Az egység növekedését. Egyszerre két egyházközség hívei gyűltek össze, de az egység épül a főpásztor és papjai között is, hiszen az életgyónáson tizenkét atya vállalt szolgálatot. Különös ajándéka számomra annak a vágynak a felismerése is, amit a Szentlélek támaszt a résztvevőkben Isten igéje után. Belső gyógyulást jelent ez mindenkinek, hiszen a dicsőítés és az ima után nagy öröm él az emberben.

Varga atya szerint az is fontos, hogy az egész embert, nemcsak a tudását, a logikáját, a racionalitását szólítják meg a találkozások során, hanem az egész személyiségét, az érzelmeit, a szívét. Ezáltal a hívek képesek lesznek a mindennapokra aktualizálni a hitet, mert a Szentlélek munkája ebben is megmutatkozik az ima, a testvérek szolgálata, a közösségi összejövetelek révén. Mert a cél az, hogy a jövőben kisközösségek kovácsolódjanak - amelyeknek tagjai hetente, kéthetente találkoznak -, s kiscsoportos összejöveteleken kívül mindenki vállaljon szolgálatot a maga területén, hiszen életünk szentmiséje akkor kezdődik, amikor kilépünk a templomajtón.

Az egyik csoportvezető, Terestyényi Csilla az egészségügyben dolgozik. Többször elvégezte már a Szentlélek-szemináriumot, és fokozatosan mélyült az istenkapcsolata. Most abban segíti a rábízottakat, hogy nyitott szívvel legyenek képesek találkozni a ma is élő Krisztussal. Megszabadulva terheiktől, átadva életüket, képesek legyenek végleges döntést hozni az igazság mellett, Krisztus mellett.

- Talán még fel sem fogják, milyen mérhetetlen kincseket kapnak - mondta. - Találkozhatnak Krisztus békéjével, ami valóban minden emberi értelmet felülmúl. Találkoznak vele az imában, a dicsőítésben és az általa kapott örömöt közvetítik a világ felé. Krisztus tanítványai, örökösei lesznek végérvényesen.

Tolnai Mária főiskolai docens először vesz részt a szemináriumon.

- Eddig úgy fogalmaztam: Jézust szeretni, ezután tanulom a helyes fogalmazást: Jézussal együtt szeretni az életet. Az én életemet - mondta. - A szemináriumi együttlét jelenti annak a tanulását is, hogy ami napvilágra jut, az világossá válik, de segíti az érzéseinket, gondolatainkat, szándékainkat is világossá tenni.

Gombos Gusztávné vállalkozó, a székesegyház rózsafüzér-társulatának tagja mindig vágyakozott a szemináriumra.

- Megérintenek és felráznak a karizmatikus dalok, amelyeket éneklünk - jegyezte meg -, s jól megférnek a gregorián dallamkinccsel. A sok fiatal lendületet ad az idősebb generációnak; az őszinte tanúságtételek, a szabad imák, a kiscsoportos beszélgetések arról győznek meg, hogy csak úgy járhatunk örök jegyben Jézussal, ha időt szánunk rá. A Szentlélek pedig ott fúj, ahol akar...

Lőrincz Sándor

Fotó: Palcsó Ildikó

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu