Uj Ember

2003.09.07
LIX. évf. 36. (2875.)

Szeptember 7.:
A Szent Kassai Vértanúk emléknapja
(Prokop Péter festménye)

Főoldal
Címlap
Becsengetés
János pap országa megelevenedik
Az első püspök Mongóliában
A máriapócsi Istenszülő segítségével
Új épületben a nyíregyházi hittudományi főiskola
Ugocsa
Lelkiség
"Nyílj meg!"
Szentírás-magyarázat
A szív szegénysége a legnagyobb gazdagság
Homíliavázlat
Igaz jámborság szerzője, Istenünk!
LITURGIA
Életige, 2003. szeptember
"Ha lábad megbotránkoztat, vágd le! Jobb sántán bemenned az örök éltre, mint két lábbal a pokolba kerülnöd." (Mk 9,45)
Szűz Mária születése: Kisboldogasszony
Prohászka Ottokár elmélkedése
A hét liturgiája
(B év)
Katolikus szemmel
"... ne feledkezzél meg szegény magyarokról!"
Pápalátogatás - reménykedő Felvidék
Nekünk is szól
Kirekesztés után befogadás?
Küldjünk levelezőlapot!
Lelket Európának!
Negyven éve hunyt el Robert Schuman (1886-1963)
Élő egyház
A Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézetről
Új épület, több diák
Szociológia túrós csuszával
Jezsuiták Borsosberényben
Európa szentjeit hirdeti
Szent István király emlékezete a Mátrában
Élő egyház
Korunk kérdéseiről
Etika és tudomány fizikus szemmel
Pápai megnyilatkozások
Újabb pápai követelés
Vatikáni témák
A Szentatya "forró ősze"
Fórum
Az Olvasó írja
Mindennapi segítség
KALOT-Kerkai Évkönyv és Kalendárium 1904-2004
Megtört életpálya
Harminc éve halt meg Beresztóczy Miklós
Fórum
Derűs, ráhagyatkozó barátok
Halk énekszó a nagyvilágban
Fórum
A hitoktatás küzdelmei
Az egyházüldözés eszközei
Hittankönyvek és hitoktatók
"Táltosok és szentek,
Árpád népe és házának szentjei"
"Hittanos levél"
Kedves szülők, kedves katekéta testvérek!
Rónay György: A párduc és a gödölye
A Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye történeti sematizmusa
Fórum
Ha költő lennék...
Köszönjük, Szentatya!
A belső építkezés ideje
Folytonosság a Pázmány Péter Katolikus Egyetem életében
Ifjúság
Értelmiségi kérdések (2. rész)
Fiatalokkal beszélgetve
Az Óperencián innen és túl
Két keréken Passautól Pozsonyig
Taizéi hírek
A bizalom zarándokútja Hamburgban
Gospelfesztivál harmadszor
Rejtvény
Kultúra
Dona nobis pacem
Egyházzenei Fesztivál a vízivárosi kapucinus templomban
Délvidéki Rákóczi-emlékek
Rákóczi- és kuruc emlékhelyek Európában
Levélféle a hatvanéves Cselényi István Gábornak
A konflis
Fórum
"Csak a mély gyökerű fának..."
Ősi értékek, új kultúra Pécselyen
Mozaik
Emléktáblaavatás Törökkoppányban
Eszéki zarándoklat
Abruzzo védőszentje - Szent Gábriel
Püspöki mise Tiszaföldváron
Szent János-emlékhely
A Pázmáneum ünnepe
Guzmánia

 

Karaffa János

"... ne feledkezzél meg szegény magyarokról!"

Pápalátogatás - reménykedő Felvidék

Jelentős és örvendetes eseményre várakozik ezekben a napokban a történelmi Felvidék mai területén minden katolikus hívő. Az önálló Szlovákia rövid történetében immár másodszor (1989-től számítva harmadszor) látogat el az országba Krisztus földi helytartója. A Szentatya most elsősorban azokat az egyházmegyéket keresi fel, ahol még nem járt. A szlovákiai katolikus egyház számára nagy megtiszteltetés, hogy a pápa egyre súlyosbodó egészségi állapota ellenére is négynapos látogatást tesz az országban. II. János Pál pápa olyan nevezetes, a magyar történelemben fontos szerepet játszó felvidéki városokat látogat meg, mint Nagyszombat, Besztercebánya, Rozsnyó és Pozsony. Mi, felvidéki magyar katolikusok ugyancsak örömmel és reménnyel a szívünkben várjuk a Szentatyát. Örülünk annak, hogy az egyház feje Krisztus békéjét és áldását hozza el közénk. Mindamellett abban is reménykedünk, hogy e látogatás némi gyógyírt hoz bajainkra. Nem valamiféle rosszul értelmezett csodavárásban élünk, hanem a keresztény remény világítja be számunkra a pápalátogatás napjait. Gondjainkat most a pápai szentmisék oltárára helyezzük.

Kétségtelen, hogy napjainkban súlyos problémát jelent számunkra a felvidéki magyar katolikusok megfelelő lelkipásztori gondozásának kérdése. Tény, hogy egyre több magyar plébánián kénytelenek a hívek számukra idegen nyelven hallgatni Isten igéjét. Sok szomorú esetet lehetne felsorolni, amikor a jámbor híveket megbotránkoztatja a nyelvüket beszélni nem hajlandó, sőt, még a magyar éneklést, imát is megtiltó lelkipásztor. Az sem éppen felemelő élmény, amikor valaki lelkiatyjától kapja meg a kioktatást: Szlovákiában szlovákul!

Súlyos gondot jelent számunkra a paphiány is, s az, hogy kispapjaink közül sokan az anyaországba mennek tanulni, s később ott is maradnak. Legtöbben aztán már olyannyira beilleszkednek ott, hogy nehéz lenne számukra az itteni közegbe való visszatérés. De biztosan meg lehetne oldani, hogy itt maradjanak! Persze, nem adminisztratív eszközökkel, hanem úgy, hogy az illetékesek itt biztosítanak számukra olyan alapvető emberi jogot, mint az anyanyelven való tanulás lehetőségét.

Ez a lehetőség jelenleg nincs megadva a magyar anyanyelvű teológusok számára. A teológiát kizárólag szlovák nyelven tanulják, ami később hátrányt jelenthet számukra a magyar hívek pasztorációjában. Sajnálatos tény az is, hogy az utóbbi években magyarországi tanulmányokra senki sem kapott engedélyt a kispapok közül, legalábbis a Pozsony- nagyszombati Főegyházmegyéből, pedig akadt volna jelentkező.

Talán egy megfelelő jogkörökkel felruházott magyar püspök segíthetne ezeknek a problémáknak a megoldásában. Ennek lehetőségét azonban egyelőre az illetékes szlovákiai egyházi főhatóság, úgy látszik, elveti. A küszöbön álló egyházmegyei határváltoztatás bejelentésére várakozva abban is reménykedünk, hogy katolikus magyar közösségünket nem darabolják fel különböző, túlnyomórészt szlovák többségű egyházmegyékbe, mint ahogy az állami szinten az úgynevezett közigazgatási reform során a magyarság kárára már megtörtént. A fentiekből kitűnik, sok mindent szeretnénk a Szentatya szívébe írni imáink révén Nagyszombatban, Besztercebányán, Rozsnyón és Pozsonyban. Bajaink és problémáink közepette is reménnyel várjuk a Szentatyát, bizalommal fohászkodunk ismert Mária-énekünk szavaival: "... ne feledkezzél meg szegény magyarokról!"

(A szerző Baka és Felbár plébánosa, Csallóköz)

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu