Uj Ember

2003.05.11
LIX. évf. 19. (2858.)

Május 13.
a Fatimai Szűz
jelenéseinek kezdete

Főoldal
Címlap
Meghívás szolgálatra
II. János Pál pápa üzenete az egyházi hivatások világnapjára
Hűség a hithez és a hazához
Mindszenty-zarándoklat Esztergomban
"Európa, találd meg újra magad!"
II. János Pál pápa Spanyolországban
Sokat kell imádkoznunk hivatásokért
Lelkiség
Jézus a Jó Pásztor
SZENTÍRÁS-MAGYARÁZAT
Éheznek a juhok, pásztorok ébresztő!
HOMÍLIAVÁZLAT
Hová vezet a pásztor?
LITURGIA
Az irgalmas ember Isten jele a világban
A börtönmisszió imahetéről
Nem az óriások tesznek legtöbbet...
A hét liturgiája
(B év)
Katolikus szemmel
Pillanatképek
Aktív eutanázia
A magyar alkotmány sem engedi
A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának állásfoglalása
Mit engedjünk szabadon?
Részlet a NOE-nak a "marihuána-nappal" kapcsolatos közleményéből
Hogyan kell helyesen mondani?
Lapszél
Nyomulás a médiában
Élő egyház
"Az iskola evangelizál"
Urbán József az új magyar piarista tartományfőnök
Kitüntetett hitoktató Ruzsán
Egyházakkal az Európai Unióba
Fórum
"Felszálltál valamelyik vonatra, vagy csak a menetrendet lapozgatod?"
Slachta Margit szociális testvéreinek élete
Párbeszéd
Az egyház a diktatúra éveiben (5.)
A III/3-AS KÉRDÉS - ÉS A PAPSÁG
Hetven éve hunyt el Bogner Mária Margit
Fórum
"Mindanynyiunkat érhet baleset"
A mentőkről, a Mentők napja alkalmából
Az emberi jelenlét helyei
A lelki elsősegély telefonszolgálatok napja
Lelki elsősegély telefonszolgálat Ózdon
Ifjúság
Szavak ekkor és akkor
Fiatalokkal beszélgetve
Szeret az Isten
Részletek a 2003 tavaszára szóló Nagymarosi levélből
Dalolva a célig...
Rejtvény
Hat és tizenkét év közöttieknek
Felvonulás Krisztusért
Kultúra
Emlékezés hídján
Bálint Sándorról - elhunyt 1980. május 10.
Possonyi László centenáriumára
Kozák Pista cserebogara
"Nemcsak mesterségem, de a szenvedélyem is"
Patay László emlékezete
Naplórészletek
Fórum
Ha az Úr hív, menni kell!
Kispapok vallanak hivatásuk titkáról, Isten akaratának követéséről
Mozaik
"Cigánybúcsú" Péliföldszentkereszten
Egy dombormű titkai
Ki kicsoda II. Szilveszter síremlékén?
Olvass, higgy, taníts - váltsd életre!
Diakónusszentelés Rómában
"Krisztust szemlélni Mária szemével"
A Fokoláre Mária-kongresszusáról
Dörmögő erdőlakó

 

Hírek

Új templom Székelyföldön

Templomot emel magának Bogárfalva katolikus közössége - tudósít a Hargita Népe. A kis falunak ez ideig soha nem volt temploma, a hívek a szomszédos Székelyszentkirályra jártak misére. A jubileumi 2000. esztendőben az alig 250 lélekszámú közösség templomépítésbe kezdett. Május 13-án a Fatimai Szűz tiszteletére szentelik fel az új hajlékot. Mint Benedek Sándor tisztelendő elmondta, a falu minden lakója támogatta az építkezést. (r i)

Tanulmányút az ökumené jegyében

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának két professzora, Kránitz Mihály és Puskás Attila, valamint Török Csaba esztergom-budapesti főegyházmegyés diakónus április 20-25 között az ökumenikus kapcsolatok ápolására svájci tanulmányi úton vettek részt. Először a Sankt Gallen-i Európai Püspöki Konferenciák Tanácsát (CCEE) keresték fel, ahol Aldo Giordano főtitkár és Peter Fleetwood helyettes titkár ismertette a központ működését, majd közösen megemlékeztek a Charta Oecumenica két évvel ezelőtti strasbourgi aláírásáról. Ezt követően a genfi székhelyű Egyházak Ökumenikus Tanácsa (WCC/COE) vendégeként párbeszédet folytattak az Európai Egyházak Konferenciája (KEK), majd az ökumenikus tanácson belül működő, a római katolikus és az ortodox egyházakkal kapcsolatot tartó képviselőkkel. A Lutheránus Világszövetség (LWF) részéről Sven Oppegaard helyettes főtitkár és Andreas Wöhle európai ügyekkel megbízott titkár ismertette az ökumenikus törekvéseket. Az ökumenikus világszervezeten belül működő, hetvenöt éves múltra visszatekintő Hit és Egyházszervezet (Faith and Order) tevékenységét Thomas Best programfelelős mutatta be. A találkozásokban és élményekben gazdag látogatás kiemelkedő pontja volt az Egyházak Ökumenikus Tanácsának evangélikus főtitkárával, Konrad Raiserrel való beszélgetés. (zm)

Apor Vilmos-emlékmise

Május 18-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a budapesti Szent István-bazilikában Boldog Apor Vilmos vértanú püspök boldoggá avatásának évfordulóján ünnepi emlékmise lesz, amelyet Takács Nándor OCD ny. megyéspüspök, székesfehérvári apostoli kormányzó tart. A liturgikus zenei szolgálatot a zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola vegyes kara és kamarazenekara látja el. (MK)

Új szatmári püspök kinevezése

II. János Pál pápa 2003. április 30-án Schönberger Jenő máramarosszigeti plébánost, máramarosszigeti kerületi esperest nevezte ki a már egy éve üres szatmári püspöki székbe. Az új püspök 1959. június 18-án született Túrterebesen. Teológiai tanulmányait a gyulafehérvári szemináriumban végezte. 1985. június 23-án Jakab Antal gyulafehérvári püspök szentelte pappá a Szatmári Egyházmegye számára. Segédlelkész: 1985-87 között Nagykároly I-es plébániáán, 1987-90 között Szatmárnémeti II-es plébánián, 1990-91 között Nagybánya I-es plébánián, 1991-94 között Nagybánya II-es plébánián. Plébános: 1994-ben Mezőpetriben, 1994-97 Szatmárnémeti IV-es plébánián. 1997-2001 között a gyulafehérvári teológián spirituális, és a liturgika tanára. 2000. május 1-jén Szatmárnémetiben tiszteletbeli főesperesi címet kapott, decemberben pedig a Gyulafehérvári Főegyházmegye szentszéki tanácsosi címmel jutalmazta. 2001-től plébános Darán, és egyházmegyei főtanfelügyelő, a 2004-es egyházmegyei jubileumi ünnepségek Szatmár megyei felelőse, 2002-től Máramarosszigeti plébános és kerületi esperes. Az új püspök felszentelésének időpontjáról és beiktatásáról valamint a további fejleményekről honlapunkon (www.szatmar.catholic.ro) később számolunk be. (Szatmári Római Katolikus Püspökség/MK

A prímás-érsek és a főpolgármester-helyettes találkozója

Erdő Péter prímás, esztergom-budapesti érsek április 29-én fogadta Schiffer János főpolgármester-helyettest a budavári prímási palotában. A prímás a találkozót értékesnek nevezte, hiszen számos olyan téma van, amelyben együttműködhet, illetve egymást kiegészítve végezheti saját feladatát az egyház és a főváros. Példaként a vallási jellegű kulturális programokat, vagy a szélesebb közönség számára is érdekes egyházi rendezvényeket említette. Schiffer szerint a találkozó elsősorban bemutatkozás volt, de a megbeszélésen az egyház és a főváros gondjairól, oktatásügyi kérdésekről, iskolaátadásokról és a szociális együttműködés lehetőségeiről is szó esett. (MTI)

Felnőtt keresztség és bérmálás

volt Fehérvasárnap este a fővárosi egyetemi lelkészségen. A tanév elején kezdődött katekumenátusból itt heten részesültek a felnőtt keresztség-bérmálás és első szentáldozás kegyelméből úgy, hogy a felkészültek közül a húsvéti vigílián Pannonhalmán is kereszteltek két fiatalt. A bérmálkozók között egy népes érettségi előtt álló (regnumi) csoport is volt, akikből jövőre lesz egyetemista, ők összesen 22-en voltak. (MK)

Az iraki keresztények esélyei

Achille Silvestrini bíboros a Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatában annak a véleményének adott kifejezést, hogy az új iraki társadalmi rend felépítésében kulcsszerepe lesz a különböző vallási közösségeknek. Az iraki keresztény kisebbségnek eddig is megvolt a szabad vallásgyakorlathoz a joga. Most pedig a Szentatya következetes béketörekvése miatt szunnita és síita részről egyaránt még inkább megnőtt a keresztények iránti tolerancia. Ez most nagy esély az iraki keresztények számára. Az iraki síiták békés együttélése más vallási közösségekkel nagyon is lehetséges. (Kathpress)

Az iraki segély

A jordán fővárosban Irak megsegítésére nyitott karitásziroda híradása szerint a bagdadi helyzet biztonsági szempontból drámai, így semmiféle garancia nincs arra, hogy a külföldről érkezett segélyek eljutnak rendeltetési helyükre. Az ammani karitásziroda állítja: készen állnak az élelmiszert és gyógyszert szállító konvojok, de még várakozniuk kell a lehetetlen biztonsági helyzet miatt. Irakban 14 karitász-központ működik, 8 Bagdadban, 2 Moszulban, valamint néhány más nagyobb iraki városban, gyógyszer-, tartósélelmiszer- és más segélykészleteiknek köszönhetően működnek. A basszorai karitász közreműködött a Vörös Félhold iraki egészségügyi segélyszervezettel, és a háború megkezdése óta a raktáron lévő gyógyszerkészlet 70 százalékát használták fel. Az elmúlt napokban a karitász-központok gyógyszert, gyógyászati eszközöket, takarókat, matracokat, lepedőket adtak három állami kórháznak, valamint egy bagdadi magánklinikának. A gyermekkórháznak külön, magas proteintartalmú élelmiszereket is adtak, az alultáplált gyermekek megsegítésére. Ám további segítségre - gyógyszerre és gyógyászati eszközökre - van sürgősen szükség. Az ammani karitász-központ az iraki biztonság hiánya miatt csak kisebb rakományokban meri útjára bocsátani a segélyeket. Az iraki karitász a nemzetközi karitászhálózat közreműködését kéri, hogy eszközöljék ki saját kormányaiknál, hogy rendőri védelemmel próbálják biztosítani a segélyek célba juttatását, mert félő, hogy a védtelen konvojokat útközben kirabolják. Eddig csak Kanada, Olaszország és Dánia nyújtott ebben segítséget. Irak északi részén 22 ezer, vidékre költöztetett keresztény család él. A karitászközpontok élelmiszerrel és más alapvető cikkekkel segítik őket. A holland konzorcium - amelynek a karitász is része - az Alqueshi Egyházmegye önkénteseinek segítségével élelmiszercsomagokat oszt az 1150, vidékre telepített, többségében bagdadi muzulmán családnak. (VR/MK)

A katolikus-muzulmán párbeszéd

Az iraki Baszra káld-katolikus érseke, Gabriel Kasszab sürgette a keresztény-muzulmán párbeszéd elmélyítését. Helyre kívánja állítani a korábbi jó viszonyt (Kathpress)

Szerbiai találkozó

Április 29-én került sor Szerbia és Montenegró Katolikus Püspökkari konferenciája és a Szerb Pravoszláv Egyház Szent Szinódusa közös találkozójára a szerb pátriárka palotájában. A találkozón jelen voltak: Pál Pátriárka, Amfilohije, montenegrói ortodox püspök, Lavrentije, Sabac-valjevói ortodox püspök, Irinej, bácskai ortodox püspök, Jusztin, timoki ortodox püspök, katolikus oldalról pedig Stanislav Hocevar, belgrádi érsek, Pénzes János, szabadkai püspök, Huzsvár László, nagybecskereki püspök, Andrija Kopiloviae, a püspöki konferencia tagja, Leopold Rochmes, a konferencia titkára és Eugenio Sbarbaro, apostoli nuncius. Stanislav Hocevar belgrádi érsek szerint "a találkozóval jelképesen is kimutattuk, hogy a jelen lévő püspökök tudatában állnak a felelősségnek Isten előtt, az egyház előtt és a történelem előtt. ... Szerintem ez a Szentlélek ajándéka..." (DH)

Ukrajnai katolikus-ortodox feszültség

Az új görög katolikus kijevi katedrális építése - amelynek révén az Ukrajnai Főegyházmegye székhelyét Lvovból a fővárosba költöztetik - máris feszültséget okozott az ország ortodox és katolikus hívei között. A fővárosi közigazgatás ugyan már 1999-ben megadta az engedélyt az építkezésre. A moszkvai patriarchátushoz hű ukrán ortodox egyház vezetői szerint azonban provokációról van szó, amely negatívan befolyásolja majd az amúgy is ingatag kapcsolatokat a katolikus egyházzal, amelyet az ortodoxok ismételten agresszív prozelitizmussal vádolnak. Szóvivőjük, Georgij Kovalenko pópa hasonló nyilatkozatot tett a görög katolikus bazilika építésével kapcsolatban: "Ez azt bizonyítja, hogy folytatódik a terjeszkedés kelet felé, és a Rómához hű keleti szertartású katolikusok nem adják fel terveiket." Lubomyr Husar bíboros, az ukrajnai Lvov katolikus érseke határozottan visszautasította ezt a vádat. Az érsekség sajtóhivatala közleményében leszögezi: teljesen normális lépés a főegyházmegyének Lvovból Kijevbe való áthelyezése, mivel Ukrajna számos katolikus vallási közössége a fővárosban szeretné központi székhelyét megszervezni. Ismeretes, hogy a görög katolikus egyház egyesítése 1596-ban, Rómában született meg, az úgynevezett breszti egyezménnyel. Sztálin 1946-ban erőszakkal az ortodoxokhoz kapcsolta a görög katolikus egyházat, amely azonban túlélte a szovjet ateista rezsim üldözését. Jelenleg az ötmillió ukrán görög katolikus hívőt 2800 plébánia szolgálja, főleg az ország nyugati részén, Galíciában és a Kárpátalján. (VR/MK)

A negyedik leghosszabb pápaság

II. János Pál pápa április 30-án 24 éve, 6 hónapja és 14 napja áll a katolikus egyház élén, és így a negyedik leghosszabb pápaság az övé. Az egyháztörténelem eddigi leghosszabb ideig uralkodó pápája IX. Piusz volt (1846-1878), több mint 31 évvel. A második XIII. Leó (1878-1903). A harmadik Szent Péter, aki a hagyomány szerint 25 évig volt Rómában, és 64-ben vagy 67-ben halt vértanúhalált. (Kathpress)

Jövőre Svájcba látogat a pápa?

II. János Pál pápa valószínűleg jövő év június 5-6-án egy katolikus ifjúsági találkozó alkalmából Svájc fővárosába, Bernbe látogat - közölte április 28-án a svájci püspöki konferencia. Ez lenne a második svájci útja, miután 1984-ben már járt ott pápaként. (Kathpress)

Nem valószínű a kiengesztelődés

Hosszabb ideje terjedő vatikáni hírek szóltak arról, hogy II. János Pál pápaságának huszonötödik évében a számára talán legnagyobb ajándék lehet az 1988 óta szakadár néhai Lefebvre érsek "X. Piusz testvérületének" visszatérése az egyházba. Májusban, a római Santa Maria Maggiore-bazilikában DarioCastrillon Hoyos bíboros, az "Ecclesia Dei" bizottság elnöke által bemutatott latin nyelvű, zsinat előtti rítusú mise keretében történt volna meg három püspök és az elszakadt tradicionalisták hetven százalékának visszafogadása és kiközösítésük feloldása. A legújabb hír szerint ez a kiengesztelődés most elmarad. (KNA)

A katekizmus rövid változata

Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa a Trenta giorninak adott nyilatkozatában azt mondta, hogy a Katolikus Egyház Katekizmusának rövid összefoglalása - kérdés-felelet formájában - előreláthatólag 2005-ben jelenik meg, miután a világ püspökei is jóváhagyták. A bíboros azért tartja fontosnak a világos, érthető összefoglalást, mert igen nagy a hittani tájékozatlanság a hívők körében. (Kathpress)

Százéves a Pápai Biblikus Bizottság

A Pápai Biblikus Bizottság április 28. és május 2. között tartotta szokásos évi plenáris ülését Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa elnökletével. A közgyűlés munkáit P. Klemens Stock jezsuita, a Pápai Biblikus Bizottság főtitkára vezette. Az összejövetel témája a Biblia és az erkölcs kapcsolata volt. A plenáris ülést idén a Pápai Biblikus Bizottság alapításának századik évfordulójára emlékező ünnepi nap zárta. A Szentatya április 29-én fogadta az ülés résztvevőit. Hozzájuk intézett beszédében arra az ellentmondásra mutatott rá, hogy egyrészt növekvő érdeklődés mutatkozik a Biblia iránt, másrészt azonban közömbösség tapasztalható a Szentírás erkölcsi tanításával kapcsolatban. (VR/MK, KAP)

Indiai a Svájci Gárdában

A Vatikánban május 6-án harminchárom új svájci gárdista tett esküt. Amióta Róma 1527-es kifosztásakor ("Sacco di Roma") száznegyvenhét svájci harcos esett el a pápa védelmében, hagyományosan svájciak látják el a vatikáni őrszolgálatot. Most történt először, hogy egy svájci állampolgárságú indiai fiatalember, a gyerekkorában svájci házaspár által örökbe fogadott Dhani Bachmann is az újoncok között tett esküt. (KNA)

Drámai adat

Karl Lehmann bíboros, a német püspöki konferencia elnöke, amikor a húsvét utáni héten szembesült az Allens-bach Közvéleménykutató Intézet által készített nagyméretű vizsgálat eredményével, ezt mondta: "Drámai eredmény!" A vizsgálat szerint ugyanis a németeknek csupán 39 százaléka nevezi magát vallásosnak. Majdnem ugyanennyien, 36 százalék viszont kifejezetten nem vallásosnak vallja magát. A legszomorúbb azonban az, hogy a németek igen nagy része nem bízik az egyházakban. A társadalom 11 százalékának van nagy bizalma a katolikus egyházban. (KNA)

A román pátriárka Németországban

A 88 éves I. Teoctist pátriárka, a román ortodox egyház feje jelenleg lelkipásztori látogatáson tartózkodik Németországban. Román ortodox források szerint Németországban mintegy 300 ezer román ortodox vallású személy él, aki a bukaresti patriarkátushoz tartozik. Világszerte mintegy 20 millióra becsülik a román patriarkátushoz tartozó ortodoxokat. (KNA)

A lengyel EU-népszavazás

Józef Glemp bíboros prímás, varsói érsek a közelmúltban úgy nyilatkozott a Rzeczpospolita című lapban, hogy "Isten akarata, hogy a közös Európa része legyünk". Tudjuk, hogy II. János Pál pápa is mennyire egyértelműen foglalt állást szülőhazája EU-csatlakozása mellett. A június 8-ára várható lengyel népszavazás pozitív eredménye mégsem teljesen biztos. Ennek egyik oka a Lengyelországban igen népszerű Radio Maryja érvelése az Európai Unió ellen. A Rydzyk redemptorista szerzetes vezetése alatt álló rádiót milliók hallgatják, s csak most, az athéni aláírás után változtatott hangot. Politikai körökben attól tartanak, hogy a választópolgárok 50 százaléka sem fog részt venni a népszavazáson, és akkor az érvénytelen lenne. Mivel azonban nem ügydöntő a népszavazás, érvénytelensége esetén a parlament két háza kétharmados többséggel megszavazza a csatlakozást. (FAZ)

Közép-Európa elnök-püspökei Zágrábban

Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország katolikus püspöki konferenciájának elnökei április 28-29-én Zágrábban tartottak megbeszélést a június 1-jén kezdődő Közép-európai Katolikus Nagygyűlés előkészítése jegyében. A nagygyűlés nem egyetlen rendezvény, hanem egy évig, jövő év május 22-23-ig tartó eseménysor lesz. Megrendezését Christoph Schönborn bécsi bíboros érsek kezdeményezte. A mostani megbeszélés témája volt a közép-európai katolikusok együttműködése az európai egységfolyamatban is, és a keresztény szempontok érvényesítése ebben. (Kathpress)

Ki az Isten?

Nem elég a fiataloktól azt kérdezni, hisznek-e Istenben. Még érdekesebb kérdés: milyen képük van Istenről? Hans-Georg Ziebertz würzburgi valláspedagógus áprilisban a német BDKJ-Journal-ban közzétett tanulmánya szerint nagyon eltérő válaszokat adnak a német fiatalok e kérdésre. A többség nem igazolja Marx vagy Freud régi elméletét. A legáltalánosabb vélemény szerint Isten az a "magasabb hatalom", aki az életet uralja. De sokan Istent nemcsak "valahol fönt" keresik, hanem az "emberek szívében is". "Minden ember hordoz magában egy isteni szikrát." Ez igen közel áll a keresztény hagyományhoz. A fiataloknak csak mintegy negyedrésze adott olyan válaszokat, amelyek a Biblia valamelyes ismeretére utaltak. Ez azzal függ össze, hogy egy Emnid-felmérés szerint a 29 évesnél fiatalabb németek alig járnak templomba. 81 százalék még húsvétkor sem. (Christ in der Gegenwart)

Mariazell felújítása

A híres zarándoktemplom restaurálása terv szerint halad és 2007-re, a 850 éves jubileumra készen lesz. A belső felújítás már idén elkészül. Március 29-én lett kész a kegyoltár restaurálása. A bazilika előtti teret is rendezik. Szeptember 26-án König bíboros vezetésével ünneplik a bazilika belső felújításának elkészültét. Mariazellbe évente 1,5-2 millió zarándok érkezik Ausztriából és a környező országokból. (Kathpress)

Mindenkinek mindene

Hans Günter Saul író véleménye a Quatember című folyóiratban: A liturgikus és templomi nyelvezetet sajnos szinte egyáltalán nem értik azok, akik egy haláleset miatt hosszú évek óta először látnak belülről egy templomot. Ott ülnek, és sem a mozdulatokat, sem a beszédet nem értik, csak az együttérzést, részvétet. Valami nagyon egyszerű nyelven kellene megközelíteni őket. "Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit megmentsek" - írta Szent Pál (1 Kor 9,22). (CiG)

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu