Uj Ember

2002.11.10
LVIII. évf. 45. (2832.)

Megjelent az
Új Ember
Évkönyv - Kalendárium
2003

Főoldal
Címlap
Öt éve a boldogok között
Docete - tanítsatok
Bencés iskolák tanárainak konferenciája Pannonhalmán
Szent Erzsébet-díj - negyedszer
Halottak napján feltámadás?
Újjászületőben a hazai kereszténydemokrácia
Életet adni
Lelkiség
Legyetek készen mindenkor!
Évközi 32. vasárnap
Az ige befogadása
ÉLET ÉS LITURGIA
A Jézus Szíve Család
Közösségek, lelkiségi mozgalmak
A hét liturgiája
(A év)
Katolikus szemmel
Figyelve az idők jeleire
Tízéves a Martineum Felnőttképző Akadémia
Imádkozzunk a magyar egészségügyért!
A keresztény orvosok felhívása
A pasztoráció nem merül ki a szentmise bemutatásában
Szlovákiai magyar papok levele
Százéves a döbröközi templom
Színesből szürkébe
Élő egyház
"A kereszt a mi üdvösségünk"
Kovács Endre püspök hetvenöt éves
"Krisztust hordozzátok lángként!"
Ökumenikus Filmszemle - harmadszor
A fa és a támaszt nyújtó karó...
Az Otthon Segítünk Szolgálat Magyarországon
Kovács Mihály halálára
Élő egyház
Több megértést az ortodoxok iránt
Az EU-alkotmány első változata
Semmi szenzáció
Fórum
Katolikus könyvkiadás 1945 után
Kettős tárlat a gimnáziumban
Az Olvasó írja
Imádság a hazáért
Fórum
Az egyetemes egyház központjában
Négyszázötven éves a Pápai Német-Magyar Kollégium
Fórum
Gazdagodni és gazdagítani
Háló-találkozó Érsekújváron
Küzdenünk kell szabadságunk megőrzéséért
Vissza a keresztény családmodellhez!
Új templom Szerencsen
Lelkiség
Lópatkó ágyúgolyóval
Biológus, helytörténész és lelkipásztor a Koppány völgyében
Várospolitika - keresztény szemmel
Vallások közötti együttműködés - itt és most
Pax Romana-konferencia Debrecenben
Ifjúság
Euro-próba
Országos középiskolai tanulmányi pályázat
"Találkozások visznek előre"
Ifjúsági találkozó a Szatmári Egyházmegyében
Moliere és két liberális balhorog
Rejtvény
ÁBÉCÉBEN
Kultúra
Gárdonyi Géza
(1863-1922)
Jelenet
Sinkó Károly emlékezete
Mozaik
Tours-i Szent Márton
November 11.
Capestranóban is ´56-ra emlékeztek
Evangelizáció - szavak nélkül
Péliföldszentkereszten ünnepeltek a szaléziak
Száz év után új szépségben

 

Gárdonyi Géza

(1863-1922)


A századforduló egyik legérdekesebb, legeredetibb tehetsége a nyolcvan esztendeje elnunyt Gárdonyi Géza.

A Fejér megyei Agárdpusztán született, iskoláit az egri tanítóképzőben végezte. Vidéki tanítóskodás és újságírói pályafutás után ennek a városnak remeteségébe vonult vissza, napjait csöndes szemlélődéssel és elmélyedő szellemi munkával töltve. Az egri várban, az egri hősök között van eltemetve. Sírját egyszerű tölgyfa kereszt jelzi, a maga készítette sírfelirattal: "Csak a teste".

Egészségesen látó szem és befelé élő lélek, ez fejezi ki legjobban Gárdonyi egyéniségét és írói művészetét is. Szeme tükrözi a valóságot, minden apró kis részletet meglát, s azok sorozatából fűződik össze a nagy egész. Kitűnő valóságérzékének bizonyítéka, hogy amikor a Margit-szigeti ásatásokat megkezdték, az ő regénye (Isten rabjai) alapján indultak el a kutatók.

De nemcsak a valóságot látja Gárdonyi, hanem messze a valóságon túl is lát. Befelé élő lélekember, aki minden mögött titkot sejt, akinél minden látható dolognak mélyebb, láthatatlan jelentése van. Csodálkozni tudó, költői lélek, aki csak ott érzi magát otthon, ahol ezt a látást az emberi civilizáció még nem rontotta meg: a természetben, a falu népe között, és a múltban.

Természetszeretetének és parasztábrázolásának remeke Az én falum című csodálatos novellakötete (1898).

A virágok titka, fű, fa, föld, a természettel való közvetlen együttélés formálja az emberi lelkeket. Gárdonyi különös kedvencei a gyerekek. "Istenem, a Te sok szomorúságod közt nincs a világon semmi sem szomorúbb, mint a beteg gyermek arca" - sóhajt fel, amikor meglátogatja a kis "hópehely" Kovács Rozit. Mint egy nyíló virág vagy röpködő "kék pille", olyan tiszta, szép, a szegénységben is boldog minden gyermek lélek.

"A kis pillangóról Bozóki Ilonka jutott eszembe - írja Kék pille című novellájában -, az én kis kék szemű, kék ruházatú tanítványom. Ilonka is a mezőn él, a pitypangok, temondádfüvek, harangvirágok és kikericsek között, mert libapásztor."

Virágszerű ábrázolás jellemzi regényeinek kedvenc női alakjait is, még ha nem a természet köréből kerültek is ki, mint például Emőke. Parasztábrázolása a Petőfi- és Arany-irányzat és Móricz Zsigmondé között van: nem idealizál, látja a rosszat, a bűnöket meg a szegénységet is, de mégsem lázong és lázít. Mégis a paraszti életformát, a természettel való együttélést tartja a legegészségesebbnek.

Történelmi regényeiben: az Egri csillagok (1901), A láthatatlan ember (1902), Isten rabjai (1908) ugyanolyan csodálkozó áhítattal és lírai közvetlenséggel eleveníti meg a múltat, mint novelláiban a természetet. Ennek egyik eszköze, hogy az író egy-egy egyszerű, minden korban élőnek érzett alak mögé rejtőzve csodálkozik a világra. (Gergely, Zéta, Jancsi fráter.) A kor lelkét alapos történelmi tanulmányokon keresztül egészen magába szívja, de a történelem csak talaj, amelybe beleülteti a maga bensőséges embertípusait. Az író mondanivalója itt is a lelkek világában rejlik.

Legmonumentálisabb regénye, az Egri csillagok valóságos eposzi hősköltemény Eger várának 1552-es ostromáról. Kedves, idilli jelenettel kezdődik: két mezítelen gyermek boldogan fürdik a patakban, a jövendő főhős, Bornemissza Gergely (Gergő) és kis társa, Vicus. Ez mindjárt valami fiatalos frissességet, tavaszi leheletet ad a csodálatos hőstettekben gazdag regénynek. A nagy zsenialitással kigondolt harci cselekményeket igen szép emberi megnyilvánulások teszik elviselhetővé, mint amilyen a foglyok kicserélésénél a magyar és a török édesanya öröme.

Tudjuk, hogy helyszíni ismeretek gyűjtése végett Gárdonyi Konstantinápolyba is elutazott.

A láthatatlan emberben Attila alakjának megrajzolása még az Egri csillagoknál is nehezebb feladatot állít az író elé. Szerencsés megoldás, hogy miként Arany János, ő is korának hőseivel ábrázolja a hunokat. A történelmi események elmondását, a harcra készülődést, a catalaunumi csatát, Attila halálát és temetését egy költött alakra, Zétára ruházza, aki idegen a hunok között, és érdeklődik, kutat minden után. Így marad meg mindvégig a regény sűrített történelmi levegője, amelyben a főszereplőknek (Attila, Zéta, Emőke) cselekedeteit látjuk, de a cselekedeteiket mozgató belső lényük bizonyos fokig titokban marad, úgy, ahogy a regényíró az Előszóban jelezte: "Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan".

Gárdonyi líraiság tekintetében talán legkitűnőbb regénye az Isten rabjai. Végighúzódik rajta a legegyénibb Gárdonyi-probléma: a szenvedés fájó titka. Szerb Antal Magyar irodalomtörténete szerint az Isten rabjai "a legjobb magyar történelmi regény, ha az értéket a korrajzi hűség és az ábrázolás plaszticitása szempontjából nézzük". Mellőzhetetlen főszereplője ennek a regénynek a magyar táj, ahogy a két fráter gyalogosan rója az országutat. Minden úgy él és virágzik már, mintha Muhi puszta soha nem is lett volna. Gárdonyi virágszeretete megmutatkozik a regény befejezésében: Jancsi fráter legszebb virágait teszi Margit ravatalára, a liliomokat, mondván: "Neked neveltem. Téged illet, Istennek lilioma."

Társadalmi regényei közül kiválik Az öreg tekintetes, a falutól elszakadt ember gyökértelenségét rajzolja. A bor című darabja szakítás a kor népszínműveinek hamis népiességével.

Nemes erkölcsi felfogással párosult józanság, emberszeretet, nyugtalan vallásos keresés, írói művészet, főleg pedig a nyelvnek kristálytiszta tömör magyarsága az, ami Gárdonyit az ifjúságnak is egyik legkedvesebb írójává avatja.

Juhász Mária

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu