Uj Ember

2001.08.26
LVII. évf. 33-34. (2768-2769.)

Főoldal
Címlap
Szent István ünnepére
Szent István-ének
Az örökség
Lelkiség
Döntés Jézus mellett
Augusztus 19., évközi 20. vasárnap
Liturgia CD-ROM-on
A két hét liturgiája
Lelkiség
A reményről, az elfelejtett erényről
Lelkipásztori tűnődések
Kirekesztve Isten országából?
Augusztus 26., évközi 21. vasárnap
Katolikus szemmel
Két szent fogalmunk: kereszténység és magyarság
Homokvár
Kalászszentelő ünnepek
Hagyományaink
Szemüveg nélkül
Katolikus szemmel
Hiteles liturgiát
Jegyzetlap
Harangszó
Augusztus 19-től 25-ig a nagymarosi római katolikus plébániatemplom nagyharangja szól a Kossuth rádióban.
Fórum
"Szívesen tennék tanúbizonyságot hűségről, becsületről"
Bubik István vallomása a szerepről és az emberről
Fórum
Tíz éve jött el először
Ki koronázta meg Szent István királyt?
Fórum
Eddig minden kihívásra tudtuk a választ
New York-i Szent István-ünnep
Uram, parancsold, hogy hozzád menjek...
Fórum
Beszélgetés Sirák Péter orgonaművésszel
Johannes Brahms magyar barátja
Átvilágítás
Zenés misszió történelmi vidékeken
Csillagporos káprázat
Fórum
"Az új nemzedékeknek kell teleírniuk"
Az ország egységének és függetlenségének jelképe
Fórum
Te Deum Egerben
Az Olvasó írja
Az aranyszobor
Tisztaságban, szegénységben, engedelmességben
Mint a nap
Országos karnagy és kántor lelkigyakorlat
Nagy püspökök, szép textilek
Kiállítás Vácott
Lapszemle
Fórum
A régmúlt és az új kenyér
Egy tanulmányi hét ízei
Mese
Fórum
Ami összetart egy nemzetet
Beszélgetés Trogmayer Ottó Széchenyi- és Magyar Örökség-díjas régészprofesszorral.
Híven eszméihez
Barankovics István írásai
Quo vadis Esztergom?
Város a föld alatt
XI. Ince pápa emlékezete Szécsényben
Fórum
Isten nagy dolgokat cselekedett velünk
Beszélgetés Balog Zoltán református lelkésszel, a miniszterelnök főtanácsadójával
Fél évszázad a szórványmagyarságért
Rendhagyó aranymise Abasáron
Szeretet a szomszédból
Fórum
Szentkirály
Virág a keresztelőre
Fórum
Gaude mater Hungaria...
A hanyi búcsúról
Fionella
Mészöly Dezső ünnepére
Az első egyházzenei doktori eljárás
Nyilatkozatok
Mayer Mihály pécsi püspök
Fórum
Az evangélium mindenki számára jó hír
Veres András püspök a millenniumi évről és a magyar egyház előtt álló feladatokról
Mindvégig a keresztényszociális átalakulásért
In memoriam P. Szigeti Imre József O. P.
"Misszió vagy a szeretet missziója"
Nemzetközi konferencia Szegeden
Jelenpor
Fórum
Boldog eredet, törzs, gyökér
Szent Lajos király magyar rokonsága
Rejtvény
Fórum
Aba-Novák különleges világa
Szent István-pannók a városmajori templomban
Felújításra szorul az ajkai templom
Szent Erzsébet emlékezete Szigetmonostoron
Ifjúság
Szabályos szabadság
Bérima
"Krisztussal együtt keresztre szegezve"
Új hang
Egy (valóban) újabb évezred?
Egy igazi kirándulás?
Mozaik
A magaslesről
Pompás vérvirág
"Áldott légy, Uram minden emberért!"
Papi jelmondat
A világörökség része
Márai először lengyelül

 

Ki koronázta meg Szent István királyt?

Már csak a vázlatos feljegyzésekre támaszkodhattam, amikor a kérdést az esztergomi Melocco-szoborral kapcsolatban újra fölvetettem - magamnak. Tavaly még szerettem volna hosszabban beszélgetni erről is Györffy Györggyel István királyunk kiemelkedő ismerőjével, a tudóssal, de már nem futotta földi idejéből. Addig jutottunk, ameddig a könyvében is, azonban nem haszontalan, ha a cetlik s a könyvlapok (István király és műve) alapján egy rövid történelmi tudósítást adunk, amelynek a tudós is örülhet odaát, immár szembesülve az igazsággal.


Melocco Miklós: István megkoronázása

Hát persze, Asztrikot tartották koronázó érseknek - sokáig, mondta Györffy György, de nézzük először az időpontot: krónikákban, évkönyvekben hol 1000, hol 1001 szerepel - évszámként. A pécsi püspöki alapítólevél dátuma szerint István 1009. augusztus 23-án, uralkodásának a kilencedik évét élte, így a koronázása 1000. augusztus 23. és 1001. augusztus 22. között történt. A pontosítás kedvéért: a XI-XII. században királylajstromot vezettek, s ez feltüntette a magyar uralkodók uralkodási évének, hónapjának, napjának összegét. Utólag ezt - nem mindig sikeresen - évszámokkal kombinálták, és bevezették a zágrábi, váradi rövid krónikába. Eszerint a koronázás napja és a király elhalálozásának ideje közt két hónap és tizennégy nap telt el. István Nagyboldogasszony ünnepén hunyt el, így az iménti számítással élve a koronázás az új évezred első napjára, tehát 1001. január elsejére tehető. Ezt "támogatja" az az adat, amely szerint III. Ottó (II. Szilveszter pápa nevelője) körülbelül 1000. augusztus 14-től 1001. február 15-ig Rómában tartózkodott. Csak megjegyzem: Szent István megkoronázásának 1001. január 1-jére való tétele aligha független a világvége-várástól, amellyel tele volt az akkori Európa.

Ami a koronázó érseket illeti: István még Anasztáz (Asztrik) apát Magyarországra jövetele előtt követséget és leveleket küldött a koronázás ügyének érdekében. Nálunk ekkor már volt térítő püspök, s bizonyára őrá esett a választás, hiszen a koronázáshoz érsek kellett. A lengyel érsekség felállítását említem: Gaudentius ment Rómába mielőtt ez megtörtént volna, s a pápa őt püspökké (érsekké) szentelte. Az 1000. év második felében ugyanígy járt az első magyar érsek: Domonkos. Sokat vitatott adat, a történészek közül többen a létét is tagadták, de a pannonhalmi alapítólevélnek német császárok okleveleivel való összehasonlításakor kiderült: az oklevél alapján Domonkos érsek díszes betűkkel kiírt neve (mint oklevél-ellenőrzőé) szabályos, a betűformák ismert császári írnok sajátos elírását követik. Meggyőződésem: Domonkos volt az első magyar térítő érsek, a királyi-koronázó, azonban az esztergomi érsekség vezetésében előtérbe került Szent Adalbert-tanítványok elfeledtették őt, mint Sankt Gallen-i Brunót. Domonkos római fölszentelésekor kapcsolódhatott be Asztrik apát a magyar királyság megszervezésének előkészítésébe.

Hartvik volt az, aki leírta, hogy István, a fejedelem "Anasztáz-Asrik" kalocsai püspököt küldte Rómába, jóllehet Asztrik 1000-ben még nem volt kalocsai püspök, hanem csak "idegen" apát.

(tóth)

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:ujember@drotposta.hu
Webmester: bujbal@storage.hu