Uj Ember

2001.04.08
LVII. évf. 14. (2750.)

Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig
(Filippi 2,8)

Főoldal
Címlap
Igen az életre
A női méltóság keresztény ünnepe
"A kereszténység szóvivője"
Evangélikus vélekedés a pápaságról
Hogy Európának lelke is legyen...
Bencés apátok találkozója Pannonhalmán
Lelkiség
Legyen meg a Te akaratod!
Lehet-e az egész világgal békességben élni?
Nagycsütörtök hajnala
ÉLET ÉS LITURGIA
A hét liturgiája
Katolikus szemmel
Hiszel Istenben?
Megbékélés a sorssal
Lelki ismeret
"Hit a szóban"
A tálibok rombolása
Két pogány közt...
Jelenpor
Élő egyház
Kolping iskola Pétfürdőn
Déli kerepelés
Április 13-14.
Az Egyetemi Lelkészség ünnepe
Keresztény egyetemi napok
Tanácskozott az Ifjúsági Bizottság
Finomlisztből, vízből és szeretetből
+ Jákli István (1917-2001)
Élő egyház
Madhui Mária
Békekezdeményezés Sri Lankán
A katolikus-lutheránus közös nyilatkozatról
Párbeszéd a "lefebvrista" papi közösséggel
Fórum
"Nyelvek csatája" az Európa Tanácsban?
Könyvespolc
A magyarországi biblikus irodalom
Az Olvasó írja
Vallás és hit
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Öntevékeny világiak
Képek és gondolatok Bajáról
Jánoska-eresztés a Dunán
Molnárok ünnepe a "csónakok hazájában"
Akalocsai érsekség ezeréves fönnállásának alkalmából
Fórum
Pápai érdekességek XI.
Püspökszentelések
Ifjúság
Szenzáció a genetika világában
Húsvéti szent idő: menni vagy maradni?
Új Hang
Sale
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Kultúra
Forgácsok a politikából
Isépy Tamás könyvéről
Rejtélyes rezdülések
Hirdetés a fán
Apám emléke Már távol a csillagok mögött - Túl a hegyen melyen messze járt Erdő-zsongó völgysugárok hajnalán Mo
Ünnep előtt
Fórum
A lélek szótára
Sacra Corona
A millennium filmjéről beszél Koltay Gábor
Rejtvény
Mozaik
Ahonnan az Ómagyar Mária-siralom hazatért
Ómagyar Mária-siralom (mai olvasat szerint)
Nyaktekercs a kertben
Páratlan címerkiállítás a Városligetben
"...Hogy ő szolgáljon másoknak"
Papi jelmondat
"Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért..."
Mezőkövesd, Szent László-templom

 

ÉLET ÉS LITURGIA

Nagycsütörtök hajnala

Nagyböjt elején részletesen szóltunk az első századok bűnbánati gyakorlatáról, foglalkoztunk nagycsütörtök hajnalának eseményeivel is, amelynek végén a nyilvános bűnbánók feloldozást nyertek.


Megújulást hozó szentgyónás

Ma nincs szokásban a bűnbánattartásnak ez a módja, hiszen mindenki szabadon választja meg lelki megtisztulásának idejét. Bizonyos formákkal azonban ma is érzékelteti velünk az egyház, hogy milyen nagy ajándéknak vagyunk részesei.

A lelki megújulást segíti elő a nagyböjti lelkigyakorlat. Az egyik ismert formája, hogy több estén keresztül, szentmise keretében hosszabb szentbeszéd hangzik el azzal a céllal, hogy a megtérésre, a jó gyónásra előkészítsen. A másik lehetőség a többnapos, zárt lelkigyakorlaton valósítható meg, melynek a közepe táján tartanak egy bűnbánati liturgiát. Ekkor közös imával, szentírási szakasz felolvasásával és a lelkiismeret-vizsgálathoz adott szempontok után csendben készülnek a résztvevők a gyónásra. Mindenki elvégzi gyónását, majd közös hálaadás következik. Mindkettőnek jelentős a lelki haszna és igazi lélekújulásra vezet.

Van azonban a bűnbánat szentségében egy apró mozzanat, amelyre nem nagyon szoktunk odafigyelni. Ez a feloldozás előtti imádság, amely alatt sokszor már a bánatimát mondja a bűnbánó, majd elhangzanak a szavak: "én feloldozlak téged bűneidtől, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében".

Ez lényegét tekintve nem változott az évszázadok folyamán - hiszen Urunktól, Jézus Krisztustól ered - az imádság azonban változott a századok folyamán. Amikor a nyilvános bűnbánattartás idején a diakónus a püspöktől kérte a feloldozás megadását, akkor szentírási példák említésével kérte ezt. A püspök - később már pap is - az Úr irgalmasságára és jóságára hivatkozva adta meg a feloldozást. A tridenti zsinat feloldozási imája erősen a jogi fogalmak felé fordult, noha említette az imádságban, hogy Urunk Jézus Krisztus nevében történik a feloldozás. A mai imádság így hangzik: "Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét!".

Kétségtelen, hogy ebben az imádságban tükröződik a II. vatikáni zsinat biblikus, dogmatikus és liturgikus tanítása. Rövid néhány mondatban az egész üdvösségrendet összefoglalja és elénk állítja.

Amikor a bűnök megbocsátásáról van szó, nem az "igazság" Istenéhez fordul az egyház, hanem az "irgalmas Atyához", akiről Urunk oly sok alkalommal beszélt és tanított. Ennek köszönhetjük, hogy elfogadta Urunk szeretetből vállalt keresztáldozatát, és azt feltámadásával megerősítette. A megváltás műve azáltal lett teljes, hogy a Szentlélek kiáradt az emberek megszentelésére, köztük a bűnök bocsánatára. Mindez azonban teljesen láthatatlan lenne, de Urunk Jézus Krisztus egyházára bízta a bűnbocsátó hatalom gyakorlását. Érezze a bűnös ember az Isten közelségét azáltal, hogy a hatalommal felruházott ember - püspök és pap - az, aki ezt a nagy ajándékot közvetíti. A végső nagy ajándék a bűnbánó számára az igazi béke. A bűn békétlenséget okoz, mert a lelkiismeret nyugtalanítja a bűnös embert, de a bűnbocsánat által ez megszűnik, és kezdődhet az új, boldogabb élet.

Az ősi szakramentárium is éreztetni engedi, hogy a feloldozás után nagy volt az öröm: letették a bűnbánati ruhát, meggyújtották a kegyelmi életet jelképező gyertyát. Ma csak egyszerű szavakkal fejezzük ki örömünket: "Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk! Mert örökké szeret minket"! és örömmel küld: "Menj békével"!

A gyóntató pap sokszor megéli, hogy a bűnökkel terhelt bűnbánó megkönnyebbülten, megbékélten, jó elhatározásokkal indul tovább. A régi nagycsütörtök hajnalának örömét minél többen tapasztaljuk meg a boldog megújulást hozó szentgyónás által.

Verbényi István

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:ujember@drotposta.hu
Webmester: bujbal@storage.hu