Uj Ember

2000. december
24-31.
LVI. évf. 52-53. (2735-36.)

A Születés temploma Betlehemben

Főoldal
Ünnep
A magyarság hite – szobrokban
Találkozás Varga Imre szobrászművésszel
Találkoztam az angyallal
Ünnep
Római karácsony
Ahol a karácsonyfa megszületett
Karácsony Tajvanban
Fórum
„Töltekezni – kiröpülni”
Képek Pálosszentkútról
Kárpátalja: nyomorúságban, de hitben (1.)
Egyre nagyobb hittel…
Beszélgetés Orbán Viktorral ünnepről, magyarságról, kereszténységről
Mozaik
„Karácson y van, száll az angyal”
A mókus karácsonya
Mákos beigli
Hálaadás
Lelkiség
Karácsonyi megkísértésünk
Nekem van testem
Karácsonyi hálaadás
Advent ideje, Szűzanya!
Lelkiség
Boldog emberek
Nyárfák
A Szent Család ünnepe
Tíz mondat a harangszóról
A hét liturgiája C-év
Katolikus szemmel
Karácsony: kihívás és küldetés
Gyermekszívvel ünnepelni
Karácsonyi ének
Tájba írt történelem
Katolikus szemmel
Millenniumi gondolatok
Ó, édes Jézus, hozzám szállj!
Jegyzetlap
Lelki ismeret
Ezredvégi karácsony
Betlehemi álmok
Család
Miért nehéz ma serdülőnek lenni?
A bársonyruha
Pár-beszéd
Lehet segíteni a családokon
Beszélgetés Lábady Tamással
Egy (erős) asszony dicsérete
Pápák, bíborosok, konklávék
Választások
Választók
Választottak
Világegyház
Jelek a XXI. század küszöbén
Ifjúság
A legszegényebbekhez jöttek
Teréz anya nővérei hazánkban
Gondola
Karácsonyi tanulság
Rejtvény
Fórum
Karácsony a mennyben
Az Olvasó írja
Fórum

Jubileumi évkönyv
Holland törvény az „aktív eutanáziáról“
Rejtvény
Kormánytámogatás árvízkárt szenvedett templomoknak
Karácsony a szigeten

 

Pápák, bíborosok, konklávék és konzisztóriumok

Választók

XIII. Leó pápa századunkban két konzisztóriumot tartott (1901, 1903), tizenkét olasz és öt külföldi bíborost kreált. Szent X. Piusz 1903 és 1914 között hét alkalommal kreált bíborosokat, összesen húsz olaszt és harminc külföldit. Ő az a pápa, aki a legtöbb magyart részesítette ebben a megtiszteltetésben. 1905-ben Samassa József egri érsek, 1912-ben Hornig Károly és 1914-ben Csernoch János vehette át tőle a bíbornoki kalapot. A veszprémi főpap esetében rendkívüli kegyet gyakorolt a pápa, ami a század folyamán csak egy további alkalommal fordult elő, a szent pápa ugyanis csak az ő kinevezése érdekében hívta össze a konzisztóriumot.

XV. Benedek 1915 és 1921 között öt alkalommal összesen tizenkilenc olasz és tizenhárom külföldi bíborost nevezett ki. Utódja, XI. Piusz tizenhét alkalommal összesen negyvennégy olaszt és harminckét külföldit kreált, köztük 1927-ben Serédi Jusztiniánt.

XII. Piusz két konzisztóriumot tartott (1946, 1953), és tizenegy olaszt és negyvenkét külföldit részesített bíborban, köztük Mindszenty Józsefet, akiről a konzisztóriumon megjövendölte, hogy az új kardinálisok közül elsőként ő szenved majd vértanúságot.

XXIII. János öt konzisztóriumot tartott, és huszonkét olaszt, valamint harminc külföldit nevezett ki. VI. Pál hat alkalommal összesen harminchét olaszt és százhat külföldit nevezett ki, köztük 1976-ban Lékai Lászlót. II. János Pál pápa mostanáig hét konzisztóriumot hívott össze, és harminchat olasznak valamint százhuszonegy külföldinek adta át a bíbornoki kalapot, köztük Paskai Lászlónak, 1988-ban.

Kilenc a magyar

A XX. században 646 bíborosa volt az egyháznak, akik közül 583-at (204 olaszt és 379 külföldit) ebben az évszázadban, és 63-at pedig még az előző században avattak a pápák. A század kilenc magyar bíborosa közül kettőt még a múlt században kreált XIII. Leó: Schlauch Lőrinc nagyváradi püspök, aki 1902-ben halt meg, és Vaszary Kolos hercegprímás. Valamennyi esztergomi érsek – a hagyománynak megfelelően – megkapta a bíbort (Vaszary, Csernoch, Serédi, Mindszenty, Lékai és Paskai), s rajtuk kívül még hárman részesültek a pápák legnagyobb megbecsülésében. Schlauch mellett, Hornig Károly veszprémi püspök és Samassa József egri érsek.

Szerdahelyi Csongor

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember: ujember@drotposta.hu
Webmester: bujbal@freemail.hu