Link

2008.03.23
LXIV. évf. 12-13. (3110-3111.)

Ingyenes
műsormelléklettel!

AJÁNLÓ
 
Újdonság
Meghalt Chiara Lubich
A Fokoláre mozgalom alapítója, Chiara Lubich 88 évesen, március 14-én, éjjel 2 órakor otthonában, Rocca di Papában hunyt el, ahová előző éjjel, saját kívánságára vitték vissza a Gemelli Klinikáról. ...
A gazdaság etika nélkül "bálvánnyá" válhat
Társadalometikai sorozatunk célja, hogy a személyközpontú keresztény gondolkodás elveit az élet egyes területén bemutassuk. Az első részekben láttuk, hogy az egyház azért kötelezi el magát a "családbarát" társadalom mellett, mert a család az a "hely", amely a személy nevelését, lelki kibontakozását legjobban szolgálja. A második részben arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a munka elsődleges célja nem a termelés, ...
"Tegyünk, hassunk és alkossunk..."
"Év évre múlik, és minden pillanat erre a kötelességre figyelmeztet" - fogalmazott Simor János bíboros, aki százhuszonöt éve szentelte fel egyik jeles esztergomi alkotását, a hercegprímási ...
Hűséggel és szeretettel
"Bátor meggyőződéssel ajánljuk mindenkinek a keresztény élet e kimagasló fokát, az életszentséget" - idézte a II. vatikáni zsinatot a 2000. jubileumi év befejezésekor II. János Pál pápa. A szentek és boldogok figyelmeztetnek bennünket, hogy a béke és az emberi társadalom megújulásának útja az életszentség. Batthyány-Strattmann László egyike annak a megszámlálhatatlanul sok Krisztus-követőnek, akik mártíromságukkal vagy hősies fokon gyakorolt erényes ...
Szereplők és titkok
Egyetlen alkalommal sem szólal meg József, ugyanakkor helyzete, házassága Máriával - mai megfogalmazással - eléggé sajátos. Egyes mai írásokban Jézus Krisztus nevelőapjának nevezik. ...
Ablakából a "magyar szentföldre" lát...
Tíz éve, 1998 márciusának utolsó szombatján szentelték püspökké Spányi Antalt, aki közel öt esztendeje, 2003 tavaszától a székesfehérvári egyházmegye főpásztora. A kettős jubileum okán beszélgettünk a húsvét előtti napokban. ...
"Látta, és hitt..."
"Péter és a másik tanítvány elindultak, és a sírhoz mentek. Ketten együtt futottak, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, ...
"Lelkeket keresek, akik elfogadják kegyelmeimet"
II. János Pál pápa halálának harmadik évfordulóján kezdi meg munkáját Christoph Schönborn bíboros vezetésével az a világkongreszszus, mely első alkalommal gyűjti össze a Faustyna Kowalska lengyel misztikus nővér életére és írásaira alapuló lelkiség követőit. ...
"Kemény ember volt..."
"Régen szokásommá vált, hogy a népszerűségre vagy a pillanatnyi sikerre való tekintet nélkül mindig azt mondjam, amit igaznak és helyesnek tartok" - így jellemezte magát Georg Ratzinger 1893-ban a Das bayerische Vaterland (A bajor haza) című hazafias-ultramontán (hegyeken túli, vagyis Rómához hű) ...
Hívom és küldöm a családokat
Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestvérek, kedves mindnyájan, akik a család és az élet mellett ...
"Kincsünket cserépedényben őrizzük"
Mitől lehet jó egy házasság? Nyilván alapfeltétel, hogy az embernek sikerüljön jó párt választania. De ettől még nem lesz jó. Illetve csak úgy és akkor lesz jó a házasság, ha nem rontjuk el. Ebben nekem-nekünk nagy segítségünkre volt a Házas Hétvége - minket, a mi kapcsolatunkat egyszerűen megújította. ...
Életige - április

"Az igazságosság békét terem, az igazságnak meg biztonság lesz a gyümölcse mindörökre." (Iz ...

Húsvéti kérdések
A keresztény ember számára húsvét az egyházi év középpontja. Krisztus feltámadása ünnep, a szó legvalódibb értelmében. Olyannyira nagy ünnep, hogy nemcsak egyszer tartjuk meg az év folyamán, hanem minden vasárnap erre emlékezünk, és ezért nevezzük a vasárnapot az Úr napjának. Akkor vajon miért van az, hogy még a keresztények között is a karácsonyt szokták látványosabban megünnepelni? Valóban, sem a küldött jókívánságok számát, sem az ajándékokat, sem az ünnepi díszeket tekintve a húsvét nem fogható a karácsonyhoz. Talán azért van így, mert a karácsonyt a kereszténység nélküli társadalom is gond nélkül befogadta mint közös értéket, mint azoknak az érzelmeknek az ünnepét, amelyek legalább egy napra mindenkit abba az illúzióba ringatnak, hogy a "szeretet ünnepe" olyan közös érték, amellyel kapcsolatban mindenki egyetért? Mivel a karácsony egy gyermek születésének ünnepe, benne még a nem hívő is vigasztaló és reményt keltő szimbólumot láthat, valamit, ami közös érték, olyan ünnep, amely mindenkié. A húsvét nem ilyen. Míg a karácsony egyesít, addig a húsvét megoszt, míg a karácsony közös érték, addig a húsvétot látszólag értetlenség lengi körül. Karácsonykor egy ember születik, és mi van ennél szokványosabb? Húsvétkor egy ember feltámad, és mi lehetne ennél szokatlanabb, sőt hihetetlenebb? A világ egy téli napon megértően elfogadja a jászolba tett gyermek történetét. Itt van azonban ez a tavaszi vasárnap, amelyen ha valaki makacsul azt hiszi, hogy nem a halálé az utolsó szó, könnyen úgy járhat, hogy sarlatánnak tekintik, olyannak, akit nem lehet komolyan venni, mint Pál apostolt a korabeli Athén pogány "entellektüeljei", amikor Krisztus feltámadásáról beszélt nekik. Mégis éppen ez az esemény teszi az evangéliumot igazi "jó hírré".

Áldott húsvétot!
Ábrahám Erzsébet, Bálint Zsolt, Bánfalvi Tivadar és Andrea, Bartucz Katalin, Bécsy László, Beran Ferenc, Bíró László, Bókay László, Bősze Balázs, Csanády Márti és Misi, Cser István, Cséfalvay Pál, Csorba József, Dalos László, Elmer István, Farkas Péter, Fazekas Orsolya, Füzes Ádám, Herdics György, Jelenits István, Káposztássy Béla, Katona Pál, Kerényi Lajos, Kipke Tamás, Koncz Veronika, Kovács Ágnes, Kovács Gergely, Kovács Zoltán, Kozma Imre, Körössy László, Kránitz Mihály, Kuzmányi István, Lábady Tamás, Lányi Béla, Lovas Katalin, Chiara Lubich, Lukács János SJ, Lukács János, Ferdinand Mayrhofer-Grünbühel, Móser Zoltán, Nagy Ferenc, Pallós Tamás, Papp Tamás, Pályi Gyula, Plichta Adrien, Prokopp Mária, Révész Ágnes, Rónay László, Rosdy Pál, Schmidt Egon, Spányi Antal, Süveges Gergő, Szalontai Anikó, Szaszovszky József, Székely János, Szekeres Mária, Szigeti László, Takács Anita, Ternyák Csaba, Tóth Sándor, Türjei Zoltán, Jean Vanier, Vecsei Miklós, W. Vámos Lídia, Zatykó László, Zsille Gábor

Címlap
 
Lelkiség
Húsvéti kérdések
Áldott húsvétot!
  "Hogy életük legyen"
Szentírás-magyarázat
Az üres sír titka
Homíliavázlat
Olvasmányok húsvét éjszakáján
LITURGIA
A hét liturgiája
A év
A hét szentjei
Lelkiség
 
Fórum
Akik nem láttuk a Feltámadottat
Szentírás-magyarázat
Valóban feltámadott!
Homíliavázlat
A kenyértöréstől a szentmiséig (XLIII. rész)
LITURGIA
A hét liturgiája
A év
A hét szentje
Életige - április
  "A szeretetre mindig szükség lesz"
Önkéntes szociális munka a mai Magyarországon
Meghalt Chiara Lubich
Megtalálták az elrabolt iraki érsek holttestét
Nagycsütörtök után
JEGYZET
Időben szólunk?
Katolikus szemmel
 
Ünnep
Közös keresztény gyökereink...
Beszélgetés Ausztria magyarországi nagykövetével
A gazdaság etika nélkül "bálvánnyá" válhat
Az egyház társadalmi tanításának alapelemei (3.)
ARCHÍVUM
  "Tegyünk, hassunk és alkossunk..."
Százhuszonöt éves az esztergomi prímási palota
Ha ez a térdeplő mesélni tudna...
Nagy idők tanúja
Ünnep
 
Ünnep
Hűséggel és szeretettel
Öt éve avatták boldoggá Batthyány-Strattmann Lászlót
  Elmegyünk mellette?
Jézus pere - a jogász szemével
A halálon diadalmas
Fórum
 
Fórum
Szereplők és titkok
Beszélgetés Kovács Zoltán atyával a Bibliáról
  Pápalátogatás és elnökválasztás előtt
"Elég tiszta és nyitott a hitünk?"
Virágvasárnap Rómában
A Szent Egyed közösség ismét békeközvetítő
A libanoni maroniták különös története
Felnőttkeresztelések
Egyesült Államok, Franciaország, Magyarország
"Tibetben kulturális népirtás folyik"
A sérült gyermek nem "káresemény"
Fotókiállítás a nagy zarándokutakról
Fórum
 
Fórum
Ablakából a "magyar szentföldre" lát...
Beszélgetés Spányi Antal püspökkel
  Ezer év emlékei
A pécsi egyházmegye gyűjteménye
"A hegyre épült város"
Pannonhalma és a Főapátsági Gyűjtemény
Fórum
 
Fórum
A dolgok tétje
Beszélgetés Lukács János jezsuita tartományfőnökkel
Nagy készülődés a legkisebb kontinensen
Ifjúsági világtalálkozó lesz Sydney-ben - kereszttel, Mária-ikonnal zarándokolnak Ausztráliában
  "Nem ismerem azt az embert!"
Jean Vanier gondolatai Péter árulásának indítékairól
Nem csak kenyeret...
A Katolikus Karitász húsvétja
A hit által Jézus kezd élni bennünk
Ünnep
 
Ünnep
"Látta, és hitt..."
Hitelesnek tekinthető a torinói lepel
Áprilisi imaszándékok
Noteszlap
...mert elnyel az ár
  Merjünk hinni Krisztusban!
Húsvét a Fülöp-szigeteken
Nem kell félnünk, mert él a mi Urunk
Nagyböjti lelkigyakorlatom Ipolytölgyesen
Az utolsó vacsora ünnepi asztala
Hagyományos húsvéti ételeink
Fórum
 
Élő egyház
A szenvedés és feltámadás titkának szentélye
Európa "Jeruzsáleme" a Beszkidek vonulatai közt
"Lelkeket keresek, akik elfogadják kegyelmeimet"
Az első világkongresszus az isteni irgalmasságról Rómában
  Diákkeresztút Debrecenben
Húsvéti előkészületek Pécsett
A zene szárnyán
Tér és imádság
Kiállítás a Művészetek Palotájában
Papi rekollekció a Lakitelki Népfőiskolán
Katolikus-zsidó párbeszéd
Magyar szentek keresztútja
a Rezső téri templomban
Buddhizmus és kereszténység
Beszélgetések a Faludi Akadémián
Egyházmegyei családi nap Sarkadon
Fórum
 
Fórum
"Ó, szerencsés vétek..."
Húsvét a rácsokon innen és túl
A kukoricaárusok
(Cigánysors)
  Milleniumi gondolatok
Erdély tavasza
Átjárhatóvá váló határok?
Felvidéki bizakodás
Szabad, polgári társadalmat remélünk
Délvidéki helyzetkép
Lapszéli
Fórum
 
Kultúra
"Kemény ember volt..."
A XIX. századi Ratzinger
Húsvéti tűnődés
Halálból sarjadó élet
Andrásnak lenni
Álmodik a múlt
KÖNYVESPOLCRA
Jézussal az öröm útján
Az Olvasó írja
Győzött a szolidaritás! Győzött a szeretet!
  A tisztaság, szegénység és mártíromság képjelei
Kontuly Béla-freskókról a Hermina-kápolnában
Szenvedéstörténet a Schatzkammerben
Az utolsó vacsorától Krisztus keresztjéig
Ifjúság
 
Fórum
A tiszta szív boldogsága
Imakonferencia a fiatalokért
Nyújtsd ki a kezed!
Országos karizmatikus találkozó Pécsett
Nézőtér
Bárány
Séta utca
Húsvét három öröme
Kis zsoltáros
"...ösvényem világossága"
Jubileumi debreceni ifjúsági találkozó
  Hívom és küldöm a családokat
a Biblia évében - 2008 áprilisában
"Kincsünket cserépedényben őrizzük"
A házassági válságok megelőzéséről
Fórum
 
Mozaik
Egy vértanú pap tisztázatlan halála
Harmincöt éve halt meg Brückner József
Pap vagy mindörökre...
Regőczi István vasmisés
Nem volt hiábavaló a szolgálata
Hosszú László ordináriusra emlékeznek Nagyváradon
  Vérbő verbéna
Az erdélyi boglárka
Tavasztól megrészegült szajkók
 

 
 
Hírek
 
 
"Urunk, Istenünk, tekints népünkre, amelyért Krisztus Urunk életét adta. Tekints a magyar nép ...
Idén is meghívást kaptak a családok közös keresztútjárásra, amelyet immár hagyományosan a virágvasárnapot ...
Leányfalun, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban április 6. és 10. között rendezik meg ...
A hazánkban legtöbb Bibliát forgalmazó Szent István Társulat, mely idén ünnepli fennállásának 160. ...
A spanyol egyház és a kormány
Nem csak a spanyol püspöki konferencia többsége, Antonio Maria Rouco Varela madridi bíboros ...
Népszavazás vízkereszt ünnepéért
Lengyelországban polgári "civil" kezdeményezés indult vízkereszt ünnepének (január 6.) ismét munkaszüneti nappá nyilvánításáért. ...
Az áprilisi olasz választások előtt
Angelo Bagnasco bíboros (képünkön), az olasz püspöki konferencia elnöke március 10-én megnyitotta az ...
Világméretű szociális piacgazdaság
A Humanum Alapítvány által március 10-12-én Rómában rendezett nemzetközi szociáletikai konferencia elnöke, a ...
A jezsuiták célkitűzései
Jézus Társaságának két hónapi tanácskozás után március elején véget ért rendi nagygyűlése fontos ...
A pápa a történettudomány válságáról
XVI. Benedek pápa felpanaszolta a történelem tantárgy elhanyagolását az iskolákban és egyetemeken. A ...
A kínai katolikusokról tárgyaltak
A Vatikánban március 10. és 12. között ülésezett az a szakértő bizottság, amelyet ...
Az Opus Dei prelatúra jubileuma
A Szent Kereszt Pápai Egyetem II. János Pál aulájában tanulmányi napot tartottak március ...
Galilei-szobor csak jövőre
A természettudós szobrának felállítására a korábbi hírekkel ellentétben egyelőre nem kerül sor. Az ...
Katolikusok a diktatúra után
Athanasius Schneider, a hírhedt Gulag egyik gyűjtőhelyeként ismert város, Karaganda segédpüspöke nyilatkozatában arról ...
A 17 millió lakosú közép-ázsiai Kazahsztánban 250 ezer a latin szertartású katolikusok száma, ...
A vértanú misszionáriusok napja
Húsvéthétfőn emlékezünk meg a világ bármely részén megölt hithirdetőkről. Ezen a napon gyilkolták ...
2010: a szegénység elleni küzdelem éve
Az Európai Bizottság, a szlovén EU elnökség és az Európai Parlament képviselői a ...
Az első templom Katarban
Az arab-öbölbeli kis katolikus közösség március 14-én élte meg Dohában első templomuk felszentelését. ...
A helybeliek számára nem lesz látogatható a templom, a külföldről érkező híveknek viszont ...
Bestseller Istenről
A lipcsei könyvvásár alkalmából adott tájékoztatás szerint a német vallási tárgyú könyvek bestsellere ...
A Templeton-díj idei kitüntetettje
A 72 éves krakkói teológus, filozófus és kozmológus, Michal Kazimierz Heller professzor lett ...
A Szent Pál-év és az ökumenizmus
XVI. Benedek pápa március 15-én fogadta Görögország új szentszéki nagykövetét. "Remélem, hogy a ...
Angol nagymester a máltai lovagrend élén
A hatvan tagból álló tanács március 11-én választotta meg Rómában az angol Matthew ...
Reinhard Marx "A tőke" című műve
A müncheni Pattloch Kiadó bejelentette, hogy november 5-én megjelenteti az új müncheni érsek ...
Bélyegek a Sixtus-kápolnáról
Ötszáz esztendővel ezelőtt, 1508. május 8-án bízta meg II. Gyulapápa (1503-1513) Michelangelo Buonarrotit ...
 
 
NAPI HÍREK
 
 

Magyar Kurir

 
 
Kíváncsi az Új Ember honlapján eddig megjelent írásainkra?
Tekintse meg archívumunkat!
írja meg észrevételeit.
 
KAPCSOLATOK
Látogasson meg más kereszteny web oldalakat is!
Ige Naptár
Egyházi naptár a napi szentmise olvasmányaival.

E-mail ben is.


Magyar Katolikus
Püspöki Kar


Katolikus Ifjúsági Mozgalom

Az oldalt támogatja

Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum
Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester:webmaster@dynamo.hu